Dołącz do grona
naszych

zadowolonych Klientów

03. oferta

Pełny zakres usług rachunkowo-księgowych: 
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami polskiego prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
Prowadzenie spraw płacowo-kadrowych:
 • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracownika
 • sporządzanie dokumentacji chorobowej pracowników i właścicieli firmy
 • obliczanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracownika na podstawie Kodeksu Pracy (umowa o pracę, świadectwo pracy, inne dokumenty kadrowe)
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło i in.)
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 • rozliczenia roczne pracowników (PIT 40) oraz informacje PIT 11
 • zaświadczenia dla pracowników do innych instytucji zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dodatkowy zakres usług: 
 • sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych
 • sporządzania bilansów i rachunku zysku i strat
 • sporządzania sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów rejestrujących działalność gospodarczą
Ceny za proponowane usługi są uzgadniane z każdym klientem indywidualnie
szybki kontakt
tel.
507 876 416
e-mail:
Wszelkie prawa zastrzeżone Patronus 2021 r.
Design by Lifemotion /www.lifemotion.pl/